Váš osobný kuchár už viac ako 14 rokov

Košík je prázdny

Povýšili vás? Pozor, hrozí vám priberanie..

Rady pre zdravie / 6. 12. 2018

Našu hmotnosť ovplyvňujú rôzne faktory. Prvoradá je životospráva či množstvo fyzickej aktivity. Okrem toho aj dedičnosť a ako sa ukazuje, aj zamestnanie. Kilogramy navyše sú výsledkom zlého stravovania, ale aj sedavého životného štýlu.

Povýšili vás? Pozor, hrozí vám priberanie..

Súvisia aj s takými faktormi, ktoré si často neuvedomujeme, ako napríklad povaha zamestnania, ako to ukázal jeden austrálsky výskum, uverejnený v časopise Social Science and Medicine.

Podľa údajov, ktoré získal tím psychológov z austrálskej Adelaidskej univerzity, sa ukázalo, že ten, kto má zamestnanie zahŕňajúce právomoc rozhodovať, býva častejšie pribratejší ako ten, kto má kontrolu nad svojimi povinnosťami a môže využívať vlastné schopnosti.

Výskumu sa zúčastnili stovky mužov a žien. Tieto výsledky boli získané analýzou vzorky asi 500 mužov a žien. Okrem údajov týkajúcich sa výšky, váhy, objemu v páse a indexu telesnej hmotnosti (BMI) používali autori štúdie tiež dotazník, prostredníctvom ktorého zisťovali psychické a sociálne charakteristiky práce, vyhodnocovali, kedy je stresujúca, ale tiež aký dáva priestor pre osobnú kontrolu.

Teda kto môže mať taký stupeň kontroly v zamestnaní, že môže slobodne využívať vlastnú zručnosť a schopnosti, má nižší index telesnej hmotnosti a menší objem v páse. Pracujúci, u ktorých prevažuje kontrola nad rozhodovaním, ktorí majú väčšiu moc nad ostatnými, sú zaoblenejší. To je signálom k tomu, že aj v úrade možno niečo urobiť proti epidémii nadváhy a obezity.

,,Vo vzťahu k faktorom, ktoré prispievajú k priberaniu kilogramov a udržiavaniu obezity, hrá práca nepochybne okrajovú úlohu, najmä pokiaľ ide o oveľa závažnejšie faktory, ako je strava a fyzická aktivita. Avšak zamestnanie v živote mnohých ľudí zaberá prednostné postavenie, pre ktoré môže mať akumulácia tuku význam. Naše zistenie je potrebné ešte potvrdiť, ale ak sa s istotou preukáže, bolo by užitočné študovať na pracovisku spôsoby, ktoré by mohli prispieť k obmedzeniu obezity, a prehodnotiť spôsob kontroly, ktorú má každý pracovník."

Christopher Bean

BMI KALKULAČKA

Neviete, akú veľkosť porcie si vybrať?
Stačí pár klikov a ste v obraze!

Vypočítať veľkosť porcie

ROVNO K OBJEDNÁVKE

Už ste si vybrali svojho favorita?
Nestrácajte čas a KLIKNITE!

Rýchla objednávka
facebook-icon