Váš osobný kuchár už viac ako 14 rokov

Košík je prázdny

COVID-19: ako sa po jeho prekonaní vrátiť do bežného života?

Rady pre zdravie / 14. 4. 2021

Približne 80% ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 má badateľný POST-COVID syndróm. Tento znižuje kvalitu ich života. Aké má príznaky? Ako sa z neho čo najskôr dostať a vrátiť sa k svojmu zdravému ja? Poradím vám na základe skúsenosti s mojimi zverencami.

COVID-19: ako sa po jeho prekonaní vrátiť do bežného života?

Asi u 80% ľudí, ktorí prekonali toto ochorenie, je badateľný tzv. POST-COVID syndróm. Medzi jeho najčastejšie príznaky patria:

-        Únava

-        Kašeľ

-        Celková slabosť

-        Dýchavičnosť resp. problémy s dýchaním

-        Bolesti hlavy

-        Bolesti kĺbov

-        Bolesti na hrudníku

Cca 80% ľudí uviedlo, že aspoň jeden z príznakov COVID-19 u nich pretrval dlhodobo aj niekoľko týždňov po vyliečení ochorenia. Príznaky sa podobajú na syndróm chronickej únavy, ktorý zahŕňa vyčerpanosť aj problémy s koncentráciou.

nešťastný muž sedí na zemi opretý o stenu

Ako postupovať a čo absolvovať po vyliečení

Ako už určite dobre vieš, toto ochorenie si nevyberá. Postihuje širokú škálu obyvateľstva v rôznych vekových kategóriách. Rovnako ako ľudí s pridruženými ochoreniami či ľudí so slabšou/žiadnou kondíciou, napáda Covid-19 aj ľudí s lepšou telesnou i duševnou zdatnosťou. Nie je výnimkou, že aj títo jednotlivci potom zažívajú nepríjemnú a zdĺhavú fázu návratu do každodenného života.

Práve preto, (bez ohľadu na vek či v akej fyzickej kondícii si pred ochorením bol/a) by, podľa môjho názoru, mali všetci ľudia vyliečení z COVID-19 absolvovať tzv. POSTCOVID-ovú lekársku prehliadku.

Po absolvovaní takejto prehliadky sa dozvieš tvoj aktuálny zdravotný stav na základe, ktorého sa určí ďalší postup. Pod takýmto typom lekárskej prehliadky si môžeš predstaviť vyšetrenia týkajúce sa respiračného systému (pľúca), srdcovo cievneho systému (srdce), prípadne okysličenie mozgu atď.

Na základe takýchto vyšetrení sa „postihnutí“ môžu postupne etablovať do bežného života. Starším a menej mobilnejším ľudom sa odporúčajú na začiatok drobné prechádzky vo svojich príbytkoch, spojené s dýchacími cvičeniami.

Po prechádzkach v rámci interiéru je možné pristúpiť k absolvovaniu prvých krokov v exteriéri, realizáciu prvých nákupov (potravín), v tesnej blízkosti príbytku až po vzdialenejšie prechádzky, určite však za účasti doprovodu.

žena na prechádzke v prírode

U mladých a kondične zdatných jedincov sa taktiež neodporúča prudký nábeh do každodenných športových aktivít, na ktoré boli zvyknutí pred týmto ochorením.

U všetkých jedincov bez ohľadu na vek, pohlavie, telesnú i dušenú kondíciu sa odporúča individuálny personalizovaný postcovidový rehabilitačný program.

Pod týmto krkolomným názvom rozumej – individuálna postupná záťaž organizmu. Zaradenie postupných rehabilitačných cieľov, ktoré sú personálne a individuálne implementované podľa individuálnych potrieb a schopností konkrétneho postcovidového pacienta.

Základné ciele a praktiky Postcovidového rehabilitačného programu

-        Dýchacie cvičenia na vyváženie nervového systému

-        Respiračná fyzioterapia

-        Stimulačná masáž

-        Spirometrický tréning dýchania

Respiračná fyzioterapia, postcovidová rehabilitácia a celý komplex podporných terapií prebieha v špecializovaných centrách, ktoré sú zamerané na pacientov s post-covid syndrómom.

žena sústredená na dych

Uvedené terapie obnovujú funkčnosť a kapacitu pľúc, uľavujú záťaži srdca, cievneho systému a postupne vedú k stabilizácií imunitného systému človeka.

Dané terapie rehabilitačného postcovid programu sú však už odbornejšie a sofistikované procedúry, ktoré si vyžadujú čas a školený personál, ktorý daný program s konkrétnym pacientom vykonáva. Nie všetci však majú dostatok finančných prostriedkov a času na zaradenie sa do podobných programov a procedúr.

A práve takýmto ľudom by som odporučil po absolvovaní postcovidovej lekárskej prehliadky realizáciu podobných dýchacích cvičení a postupov v domácom prostredí s postupným zaradením už uvedených prechádzok zameraných na pravidelné dýchanie v exteriéri (prírode).

Treba si však uvedomiť, že pohyb vnútri nie je to isté, čo pohyb vonku. Preto odporúčam, najmä v začiatkoch, nezabúdať na doprovod v podobe zdravého a zdatnejšieho človeka.

Dĺžka postcovidového syndrómu je individuálna, môže trvať týždne, ba aj mesiace. Závisí na kondícií a psychike človeka a v neposlednom rade aj na jeho oddanosti vrátiť sa do bežného rutinného života.

Lekárska Prax – klinické štúdie

Z lekárskej praxe je zrejmé, že pacienti postihnutí ochorením COVID-19 zaznamenávajú problémy s hemokoaguláciou t.j. krvným zrážaním. Ide o zložitý proces, ktorým sa krv premieňa na tuhú zrazeninu. Takýto prípad môže viesť k zvýšenému riziku hlbokých žilových trombóz či pľúcnych embólií, ktoré môžu mať fatálne následky. Lekári preto zo skúseností (a to nie len v postcovidovom štádiu) odporúčajú pacientom nevynechať tzv. antikoagulačnú liečbu. Ide o užívanie liekov proti zrážaniu krvi, resp. na jej riedenie.

Túto liečbu by nemali opomenúť starší a rovnako aj mladší pacienti v postcovidovom štádiu.

Princípy a príklady domáceho zotavovania sa

Proces zotavovania ti môže uľahčiť aj týchto zopár tipov. Dôležité je naozaj dbať na ich dodržiavanie a byť trpezlivý.

-        Dodržiavanie pravidelného tekutinového režimu

-        Tréning dýchacích cvičení v ľahu na lôžku (hlboké nádychy/výdychy)

-        Pomalé polohovanie tela na lôžku z ľahu do sedu a postupne do stoja (opakovať niekoľkokrát)

-        Chôdza do schodov, do svahu

Slovo na záver

Ak počas ochorenia COVID-19 nedošlo k vážnejším a trvalým poškodeniam zdravia, máš všetko vo vlastných rukách. I tak však bude návrat do starých koľají vyžadovať pevnú vôľu a zrejme aj trochu sebazaprenia. Som však presvedčený, že so správnym plánom a odbornou pomocou sa tohto respiračného ochorenia zbavíš bez vážnejších či trvalých následkov.

Autor: Niko Kvasňovský

Profesionálny tréner s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý svojim klientom radí a pomáha nielen s budovaním svalovej hmoty či redukciou váhy, ale aj s návratom do bežného života po prekonaní ochorenia COVID-19.

facebook-icon