Váš osobný kuchár už viac ako 14 rokov

Košík je prázdny

Podmienky zapojenia do súťaží EASYDIET

PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽÍ ORGANIZOVANÝCH POD ZNAČKOU EASYDIET

1. Organizátorom súťaží pod značkou EASYDIET je spoločnosť eDiéta s.r.o. (ďalej len organizátor)

2. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť počas doby trvania súťaže podmienky alebo predmet súťaže

3. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť akúkoľvek zúčastnenú stranu, ktorá poruší podmienky danej súťaže

4. Zapojením sa do súťaže súhlasí súťažiaci s podmienkami danej súťaže

5. Každý výherca, ktorý bude vopred kontaktovaný prostreníctvom emailu alebo sociálnych sietí, je povinný zaslať po dohode spoločnosti eDiéta s.r.o (na email: marketing@easydiet.sk, prípadne na sociálne siete) svoju fotografiu spoločne s výhrou (tj. krabičkou/taškou EASYDIET) - daná fotografia bude použitá výlučne na potreby vyhlásenia výhercu na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom emailovej komunikácie.

6. Organizátor sa zaväzuje zverejniť krstné meno a počiatočné písmeno priezviska každého výhercu, ako aj jeho fotografiu, ktorú mu výherca po dohode dodá

7. Organizátor sa zaväzuje, že získané osobné informácie (meno, fotografiu) využije iba v súvislosti s danou súťažou, do ktorej sa výherca zapojil (tj. vyhlásenie výhercu súťaže)