Váš osobný kuchár už viac ako 13 rokov

Košík je prázdny

BARBARA SVIEŽENÁ

Spoluzakladateľka, vedúca lektorka a garant Inštitútu zdravého života Welko. Barbara je genetička, molekulárna biologička a zároveň držiteľka certifikátov : Poradca pre výživu, Výživa detí a Nutričná genetika. Aktívne prednáša o zdravej výžive a venuje sa edukačnej činnosti na viacerých úrovniach.Je spoluzakladajúcou členkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP).